f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลกลางจังหวัดสตูล
ลงวันที่ 06/05/2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการ ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล


'