f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกิยรติ
ลงวันที่ 28/07/2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกิยรติ ทล. 406 กม. 65+405 - กม. 89+115 (สามแยกควนกาหลง - หัวสะพานตายาย) พร้อมทั้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ร่วมปลูกต้นไม้และเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ (สามแยกทางเข้าโรงเรียนสตูลวิทยา) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล


'