f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 12/12/2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. แขวงทางหลวงสตูล ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่ 18 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสตูล สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล แขวงทางหลวงชนบทสตูล และเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ทหาร นักศึกษา ร่วมบริจาคฯ


'