f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมจิตอาสาฯ หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
ลงวันที่ 15/04/2562

วันที่ 15 เมษายน 2562
แขวงทางหลวงสตูล โดยเจ้าหน้าที่จิตอาสาฯ หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
ประกอบด้วย
1.นายบุญสงค์ สังเกตุ
2.นายสมชาย จิตหลัง
3.นายมาเล็ก บินดอละ
4.นายปราโมทย์ ยังปากน้ำ
5.นางสาวหนึ่งฤทัย เลี่ยนยงค์
ร่วมกับด่านตรวจความมั่นคงคีรีวง มว.ปล.ที่3ร้อย.ร.เคลื่อนที่เร็ว
กกล.เทพสตรี(ฉก.ร.5)? และสภ.ทุ่งหว้าปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการทั่วไทย ทล.404 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.60+200


'