f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 02/01/2564 นายประเสริฐ จอมชิตกล่ำ รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายปฏิบัติการ) มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการทั่วไทย
2 31/12/2563 นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล ไปตรวจเยี่ยมและมอบของเยี่ยมแก่หมวดทางหลวงควนโดน ที่จุดพักรถ@ทุ่งนุ้ย
3 30/12/2563 ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา (วญจ.)? กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และคณะฯ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
4 29/12/2563 พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย (จุดให้บริการทั่วไทย) เทศกาลปีใหม่ 2564
5 27/11/2562 กรมทางหลวงพร้อมจ่ายค่าเวนคืน มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี