f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 25/10/2562 จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
2 24/04/2562 ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลวัดค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูล
3 16/04/2562 กิจกรรมจิตอาสา แขวงทางหลวงสตูล
4 15/04/2562 กิจกรรม่จิตอาสาฯ หมวดทางหลวงควนรู
5 15/04/2562 กิจกรรมจิตอาสาฯ หมวดทางหลวงทุ่งหว้า
6 11/04/2562 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วย นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 และคณะฯ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสตูล
7 04/01/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการในสภาวะฉุกเฉิน เนื่องจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่
8 28/12/2561 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
9 28/12/2561 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
10 27/12/2561 พิธีปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ และรถบริการ เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วง เทศกาลปีใหม่
11 05/12/2561 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ เทศบาลเมืองสตูล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
12 30/11/2561 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ฝ่าย เข้าพบเพื่อรายงานตัวและรับมอบนโยบายจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
13 27/11/2561 นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ขอให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล
14 20/11/2561 กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงเพื่อสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ระหว่าง กม. 18+300 - กม. 21+650
15 19/11/2561 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม. 118+662 - กม. 119+408 ระยะทาง 0.745 กม.