f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา (วญจ.)? กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และคณะฯ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. ดร.อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา (วญจ.)? กรมทางหลวง พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 และคณะฯ ร่วมตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ จุดให้บริการทั่วไทย หมวดทางหลวงควนรู ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร บริเวณ กม. 21+295 โดยมีนายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงควนรู ร่วมให้การต้อนรับ?