f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ใน ช่วงอยู่เวรเทศกาลฯ ณ จุดให้บริการทั่วไทย หน้าหมวดทางหลวงควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ที่ กม. 21+497 (ขาเข้า) บริเวณบ้านควนรู โดยมี นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ
title
นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง กรมทางหลวง พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ใน ช่วงอยู่เวรเทศกาลฯ ณ จุดให้บริการทั่วไทย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ที่ กม. 58+000 (ขาออก) โดยมี นายธนัตถ์ รามแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสตูล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ