f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 15/08/2562 318/70/62/342 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 15/08/2562 318/45/62/341 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2562 15/08/2562 318/70/62/340 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2562 13/08/2562 318/35/62/339 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 07/08/2562 318/70/62/332 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 07/08/2562 318/60/62/332 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 07/08/2562 318/45/62/333 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 06/08/2562 318/45/62/325 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 06/08/2562 318/70/62/323 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 06/08/2562 318/60/62/324 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 06/08/2562 318/60/62/326 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง 08/08/2562 07/08/2562 318/-/62/329 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 31/07/2562 318/30/62/124 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2562 31/07/2562 318/40/62/41 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/08/2562 06/08/2562 318/40/62/328 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 222 รายการ