f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2563 23/01/2563 318/60/63/98 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2563 22/01/2563 318/60/63/97 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/01/2563 22/01/2563 318/60/63/96 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/01/2563 16/01/2563 318/60/63/95 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 16/01/2563 09/01/2563 318/-/63/89 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 13/01/2563 318/35/63/93 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/01/2563 10/01/2563 318/45/63/91 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/01/2563 07/01/2563 318/45/63/83 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/85 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/86 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 08/01/2563 318/60/63/88 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/73 แขวงทางหลวงสตูล
13 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/72 แขวงทางหลวงสตูล
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 07/01/2563 07/01/2563 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 06/01/2563 21/11/2562 318/-/63/40 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 370 รายการ