f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุหล่อลื่น 02/03/2564 318/35/64/21 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย 25/02/2564 318/-/64/124 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/02/2564 318/60/64/118 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/03/2564 318/60/64/126 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 25/02/2564 318/35/64/123 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/02/2564 318/60/64/117 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 23/02/2564 318/-/64/109 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก โดยการติดตั้งป้าย Overhead คร่อมถนน บริเวณทางแยก, ป้าย Overhang และป้ายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว UNESCO GLOBAL GEOPARK LAND ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสตูลและแขวงทางห 23/02/2564 - แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/02/2564 318/45/64/103 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างทำป้ายไวนิล 17/02/2564 318/-/64/105 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อน้ำมันดีเซล 16/02/2564 318/35/64/100 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 15/02/2564 318/30/64/70 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/02/2564 318/45/64/98 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
14 งานจ้างเหมาผลิตเสาป้ายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงสังกัดแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 170 ต้น (585 ม.) 05/02/2564 318/-/64/95 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 04/02/2564 318/30/64/60 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 755 รายการ