f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 318/35/63/257 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/05/2563 318/40/63/256 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/60/63/245 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/70/63/244 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/60/63/246 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/70/63/247 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 318/60/63/254 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.68+195 - กม.68+307 ระยะทาง 0.112 กม. ปริมาณงาน 14,000.00 ตร.ม. 27/05/2563 318/-/63/250 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.81+575 - กม.92+460 ปริมาณงาน 460 ต้น 22/05/2563 สต 26/2563 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม. 1+060 - กม.23+144 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 477 ต้น 22/05/2563 สต 27/2563 แขวงทางหลวงสตูล
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทล. 404 ตอน บ้านนา - ละงู , ทล. 406 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง, ทล. 4051 ตอน นาลาน - เจ๊ะบิลัง (บริเวณเกาะสีส่วนลู่เข้า), ทล. 4137 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ และทล. 4184 ตอน ควนสตอ - วังประจัน ปริมาณงาน 535 ต้น 22/05/2563 สต 28/2563 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2563 318/60/63/241 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 318/35/63/240 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างซ่อม วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 318/-/63/31 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 318/60/63/237 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 511 รายการ