f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/06/2562 18/06/2562 318/40/62/249 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2562 14/06/2562 318/70/62/242 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00746-57 18/06/2562 14/06/2562 318/-/62/241 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ 17/06/2562 17/06/2562 สต 27/2562 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 12/06/2562 318/60/62/239 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2562 12/06/2562 318/70/62/238 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 07/06/2562 318/60/62/237 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 07/06/2562 318/60/62/236 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 07/06/2562 318/-/62/234 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 07/06/2562 27/05/2562 318/30/62/94 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 06/06/2562 318/60/62/233 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 04/06/2562 318/35/62/231 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 29/05/2562 318/45/62/230 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 29/05/2562 318/60/62/229 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 27/05/2562 318/30/62/97 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 170 รายการ