f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/10/2562 27/09/2562 318/40/62/430 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างเหมาติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 30/09/2562 318/-/62/437 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในและระบบอินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 30/09/2562 318/-/62/436 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/432 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างเหมาติดตั้งม่านพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/424 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/431 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 30/09/2562 318/40/62/435 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 30/09/2562 27/09/2562 318/-/62/423 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/430 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/429 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 26/09/2562 318/40/62/422 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/425 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/409 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/407 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/408 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 304 รายการ