f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 26/07/2562 26/07/2562 สต/ข.๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงสตูล
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 22/03/2562 22/03/2562 สต/ข.3/2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ