f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/06/2562 10,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสตูล จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00746-57 14/06/2562 14,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ 17/06/2562 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 10,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 6,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 92,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 161,484.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ 27/05/2562 19,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2562 245,853.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 38,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2562 20,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสตูล ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2562 13,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 173 รายการ